ACM-India Summer School on Graph Theory and Graph Algorithms

People

List of Selected Participants

Nikhil Hassija Foram Lakhani Manavathi Subramaniam Mitali Bante Nidhi Purohit
Amandeep Tiwary Shreya Nasa Poornima Hariharan Aniket Raju Chavan Rishabh
Varun Ramanathan Atulya  K. Malathi K.Malathi Parth Verma Rishabh Kalyani
Uddalak Bhaduri Anish Chhabra Nagaraj Janakiraman Khushbu Sharma S Deepak Narayanan
Ishan Upadhyay Sayani Das Aditya Chetan Kartik Raut Maitreya Patel
Siddhartha Jain Sankalp Pahade Swarangi Tingne Anish Kelkar Savaliya Mayank Shantilal
Jyothsna raghavan Apurwa Priyadarshini Nalam V S S Krishna Chaitanya Rohit Sharma Monil Soni
Inavamsi Enaganti Vimala Rani Pratibha Choudhary Nitiksha Nitiksha Mayank Savaliya
Vaishali S Peeyush Kushwaha Kaurag Mukherjee Raj Rajvir Abhi Zanzarukiya 
Animesh Kumar Bhargav H. Jethwa Brijeshkumar Patel Naitik Hasmukhlal Dodia